About

Bit  = หน่วยที่เล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล

|

Wired = จับมามัดรวมกัน

|

Blog  = บล็อก

|

BitWiredBlog จึงหมายถึงบล็อกที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทิศทาง และแนวโน้มที่น่าสนใจตามทรรศนะของผู้เขียนมาไว้ในที่แห่งเดียว จากเดิมที่อยู่กระจัดกระจายตามนิตยสารต่างๆ ภายใต้ชื่อจริง สรนาถ รัตนโรจน์มงคล และนามปากกา falcon_mach_v

สามารถติดต่อผู้เขียนได้โดยตรงที่อีเมล sorranart.ra@gmail.com ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s