การกำกับดูแลอุตสาหกรรมเทคโนโลยี : ความท้าทายใหม่ที่ภาครัฐต้องเผชิญ

ย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปี ที่แล้ว อุตสาหกรรมเทคโนโลยียังมีขนาดเล็กและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างเท่าปัจจุบัน Microsoft เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นาน และ Windows ก็ยังเป็นเพียงระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอยู่ไม่กี่องค์กร เมื่อกลางทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเป็นช่วงที่ Netscape เปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์นั้น โลกยังมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพียง 100 ล้านเครื่อง และส่วนใหญ่ก็อยู่ตามสำนักงานมากกว่าอยู่ในบ้าน ทว่า ปัจจุบัน ประชากรกว่า 4 พันล้านคน เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน และประชากรวัยผู้ใหญ่ในประเทศพัฒนาแล้ว กว่าร้อยละ 90 สามารถเชื่อมต่อและใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ …

Read More การกำกับดูแลอุตสาหกรรมเทคโนโลยี : ความท้าทายใหม่ที่ภาครัฐต้องเผชิญ

Loneliness: ความเหงา และเทคโนโลยี

วิกฤต Covid-19 ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ที่หลายกิจการต้องปิดตัวลงชั่วคราวเนื่องจากมาตรการล็อคดาวน์ และด้านสังคม ที่เราทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระห่าง (Social Distancing) เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แม้ว่าภาครัฐจะได้ออกหลายมาตรการและแนวทางเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ แต่ผลกระทบด้านสังคมนั้นเราต่างต้องพยายามเยียวยาตนเอง หลังจากที่ต้องอยู่บ้านและไม่ได้ออกไปพบปะสังสรรค์กันพักใหญ่ ซึ่งขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมอย่างยิ่ง …

Read More Loneliness: ความเหงา และเทคโนโลยี

Digital Wellness in Workplace: งานก็ได้ คนก็ดี ด้วยดิจิทัล

วิกฤติไวรัส Covid-19 ทำให้หลายองค์กรต้องปฏิรูปกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลอย่างเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ การติดต่อประสานงานผ่านโปรแกรมไลน์ ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการผ่านวิดีโอคอลเพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) การเปลี่ยนรูปดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนทำให้ผู้บริหารองค์กรหนึ่งกล่าวว่า Covid-19 ได้เร่งแผนการปฏิรูปองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) จากเดิมที่จะใช้เวลา 2 ปี ให้เหลือเพียง 2 เดือนเท่านั้น! …

Read More Digital Wellness in Workplace: งานก็ได้ คนก็ดี ด้วยดิจิทัล

Online Distraction: สูญสิ้นสมาธิ ทำงานให้ได้งานในยุคดิจิทัล

การทำงานในยุคปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตเป็นฟันเฟืองสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ยิ่งในตอนนี้ที่หลายหน่วยงานมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ก็ยิ่งทำให้เราต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตมากกว่าที่เคย …

Read More Online Distraction: สูญสิ้นสมาธิ ทำงานให้ได้งานในยุคดิจิทัล

Fake News: คิดก่อนเชื่อ ชัวร์ก่อนแชร์ เพราะข่าวลวงไม่มีวันตาย

ข่าวลวง หรือข้อมูลที่จงใจสร้างขึ้นมาโดยมีเนื้อหาบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง มีอยู่คู่สังคมมนุษย์มานานมากแล้ว แต่ก็ได้ถูกตรวจสอบและกลั่นกรองโดยสื่อมวลชนก่อนที่จะถูกเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ แต่ในยุคอินเทอร์เน็ตที่ใคร ๆ ก็เป็นผู้ผลิตสื่อและส่งต่อไปยังบุคคลอื่นได้โดยง่ายและครั้งละมาก ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น ทำให้ข่าวลวงได้กลายมาเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมให้ความสนใจและก่อให้เกิดการถกเถียงเพื่อช่วยกันหาทางป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย ได้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี และทำให้โลกออนไลน์กลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้น …

Read More Fake News: คิดก่อนเชื่อ ชัวร์ก่อนแชร์ เพราะข่าวลวงไม่มีวันตาย