การกำกับดูแลอุตสาหกรรมเทคโนโลยี : ความท้าทายใหม่ที่ภาครัฐต้องเผชิญ

ย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปี ที่แล้ว อุตสาหกรรมเทคโนโลยียังมีขนาดเล็กและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างเท่าปัจจุบัน Microsoft เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นาน และ Windows ก็ยังเป็นเพียงระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอยู่ไม่กี่องค์กร เมื่อกลางทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเป็นช่วงที่ Netscape เปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์นั้น โลกยังมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพียง 100 ล้านเครื่อง และส่วนใหญ่ก็อยู่ตามสำนักงานมากกว่าอยู่ในบ้าน ทว่า ปัจจุบัน ประชากรกว่า 4 พันล้านคน เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน และประชากรวัยผู้ใหญ่ในประเทศพัฒนาแล้ว กว่าร้อยละ 90 สามารถเชื่อมต่อและใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ …

Read More การกำกับดูแลอุตสาหกรรมเทคโนโลยี : ความท้าทายใหม่ที่ภาครัฐต้องเผชิญ