ปักกิ่ง : เมืองแห่งสังคมดิจิทัล

กรุงปักกิ่งคือเมืองแห่งนวัตกรรมของจีน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับสุดยอดเมือง/มณฑลแห่งวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ใช้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านการวิจัยและพัฒนา ประสิทธิผลการผลิต การนำผลงานวิจัยไปใช้งานจริง โครงสร้างเศรษฐกิจ และจำนวนสิทธิบัตร เป็นต้น ผลพบว่าปักกิ่งนำเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 85/100 ตามมาด้วยเซี่ยงไฮ้ (84) และเทียนจิน (80) …

Read More ปักกิ่ง : เมืองแห่งสังคมดิจิทัล