เมืองแห่งอนาคต: คุณพร้อมรับมือแล้วหรือยัง?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองใหญ่ทั่วโลกต่างมีประชากรหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะด้วยเพราะความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต หรือโอกาสในการหางานทำ ยกตัวอย่างกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมากในรอบหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะเป็นพิษ รถติด และมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น …

Read More เมืองแห่งอนาคต: คุณพร้อมรับมือแล้วหรือยัง?