Microsoft ใต้เงาซีอีโอใหม่

หากพูดถึง Microsoft ร้อยทั้งร้อยคงนึกถึงระบบปฏิบัติการ Windows อันเป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทมานาน เช่นเดียวกับ Office ชุดซอฟต์แวร์ทำงานที่ได้รับการพัฒนาโดยมี Windows เป็นรากแก้วที่สำคัญ เมื่อเกี่ยวก้อยกันแล้ว ซอฟต์แวร์คู่นี้จึงได้กลายมาเป็นฐานรากของคอมพิวเตอร์พีซีแทบทุกเครื่องบนโลกใบนี้ ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทมานาน และก็ยังเป็นเช่นเดิมในปัจจุบัน เห็นได้จากยอดรายรับและผลกำไรของบริษัทยังมาจากผลิตภัณฑ์ในภาคส่วนนี้ถึง 2 ใน 5 และ 3 ใน 4 ตามลำดับ …

Read More Microsoft ใต้เงาซีอีโอใหม่