Blockchain & Smart City: ก้าวสู่สมาร์ทซิตี้ด้วยบล็อกเชน

หนึ่งในเมก้าเทรนด์ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบคือ “ความเป็นเมือง” (urbanization) ที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้น ไม่ว่าคำคำนี้จะหมายถึงการที่คนชนบทอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในเมืองเพื่ออนาคตที่ดีกว่า การขยายพื้นที่ของเมือง หรือการพัฒนาบริเวณที่ไม่ได้เป็นเมืองมาก่อนให้กลายเป็นเมืองใหม่ สิ่งที่เทรนด์นี้ได้นำพามาด้วยคือ ความท้าทายของการบริหารจัดการในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรที่จำเป็น อาทิ การใช้ไฟฟ้า น้ำประปา พลังงาน การคมนาคม ไปจนถึงการจัดการปัญหาอาชญากรรม และมลพิษ …

Read More Blockchain & Smart City: ก้าวสู่สมาร์ทซิตี้ด้วยบล็อกเชน
โฆษณา