4 เทรนด์เทคโนโลยีน่าจับตาแห่งปี 2016

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่ทำให้เทคโนโลยีเป็นประเด็นที่น่าติดตามคือ “ความเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีแนวโน้มทวีความรวดเร็วมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง คนรอบข้าง และสังคมใหญ่ การทำนายทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงสามารถทำได้ยาก และถึงแม้จะได้ข้อสรุป ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นไปตามนั้นเสมอไป …

Read More 4 เทรนด์เทคโนโลยีน่าจับตาแห่งปี 2016